Over AEH Power

 

AEH Power Projects BV

Onze onderneming realiseert al reeds gedurende tientallen jaren WKK-installaties tot een vermogen van 2 MWe. Hier wordt steeds nagestreefd een zo beperkt mogelijke milieubelasting voor iedere afzonderlijke installatie.

Kennis

Primair draait het ook in dit ambacht om toegepaste kennis op basis van in de praktijk bewezen technieken. Waarbij innovatie en flexibiliteit de sleutelwoorden zijn om te komen tot innovatieve en aansprekende WKK installaties. Ook hier heeft AEH een zeer goede naam in opgebouwd, het geen blijkt uit de goede bekendheid van haar naam in de markt. Voorts dient als sterk punt aangemerkt te worden het enthousiasme, de bevlogenheid en voortvarendheid waarme projecten worden gerealiseerd.

Engineering to order

Voor ieder project wordt bekeken om een installatie zo "groen" mogelijk te ontwerpen, waarbij alle installatie variabelen zo maximaal mogelijk worden vertaald naar economisch rendement. Met de opdrachtgever wordt bekeken op welke wijze de WKK installatie het beste past in de totale installatie, waarbij in ogenschouw wordt genomen: de voorhanden zijnde brandstoffen, de technische kennis van de opdrachtgever, de hoeveelheid gewenste energie en de in te zette energievormen.

Project uitvoeren

AEH ontwerpt niet alleen WKK installaties, maar bouwt deze ook geheel in eigen huis. Dit impliceert dat zij als geen ander bekend is met de uidagingen die optreden bij het traject van tekentafel tot daadwerkelijke realisatie tot en met het in bedrijf nemen. Hierdoor wordt door AEH het volledige project risico weggenomen voor de klant. In onze oranisatie zijn de lijnen zeer kort.