Bouw WKK-units

WKK-units A.E.H. PowerHoger rendement door Warmte Kracht Koppeling.

Bij het principe van warmte kracht koppeling drijft een op dieselolie, aardgas, biogas of vloeibaar gas draaiende verbrandingsmotor een generator aan, die elektrische energie opwekt. De thermische energie die bij dit proces vrij komt, kan direct of indirect voor de verwarming van gebouwen, zwembaden enz. of als proceswarmte in industriële processen worden gebruikt. In tegenstelling tot grote energiecentrales met een totaal rendemnet van ca. 35% en centrale warmte kracht centrales bereiken WKK installaties een rendement van ruim 90%. Door de decentrale inzet van deze installaties kunen namelijk de omzettings- en overdrachtsverliezen van energie evident tot een minimum beperkt worden. Door het hoge totaalrendement van een WKK installatie is voor de gelijktijdige elektriciteit- en warmteopbrngst beduidend minder primaire energie nodig (aardagas, olie,........). Dit verlaagt niet allen de bedrijfskosten maar spaart ook het gebruik van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd wordt de voor het milieu schadelijke verwarming van atmosfeer en water door hete uitlaatgassen en koelwater duidelijk geminimaliseerd of, in het ideale, vervalt zij helemaal.

 

Terugwinning van warmte....

....uit koelwater gebeurt middels de AEH platenkoeler uit RVS met hoge rendementen voor vrijwel alle toepassingen.

.... uit uitlaatgassen gebeurt middels een AEH uitlaatgassenkoeler met RVS buizen en demontabele kopdelen, warmte afgifte aan het water.

AEH Power Projects BV verricht al jaren pionierswerk bij de ontwikkeling van methoden en installatie voor alternatieve, milieuvriendelijke toepassing ban lage emissie vormende energie en installaties. Door de juiste keuze van de balans tussen warmte en kracht ontstaan eenheden met een hoog rendement aan een lage leversduur. De WKK installaties worden zo volledig mogelijk geassembleerd bij u aangeleverd en zijn daardoor snel en met lage kosten in bedrijf te stellen. Onze know-how, verbonden met een jarenlange ervaring in de bouw en installatie van WKK installaties, maakt een praktische en kostenbewuste toepassing van deze techniek voor uw organisatie mogelijk.

Beheerste techniek, goed gepland tot en met de montage.

Wij zijn uw partner met het programma van de toekomst.