Plantaardige oliën

Plantaardige olien A.E.H. PowerPlantaardige olie vervangt fossiele energie bij WKK installatie. Geraffineerde plataardige olie is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen in warmtekracht installaties. Aardolie wordt schaarser en duurder en door de kooldioxide worden grote klimaat veranderingen in gang gezet. Door deze ontwikelingen is het noodzakelijk om de energie op een andere manier op te wekken. de voordelen van WKK zijn genoegzaam bekend en zijn om het toch maar even te benoemen de plaatselijke opwekking van zowel elektriciteit als warmte met een hoger rendemnet als de regionale en landelijke opweeking van energie.

Voordelen plantaardige olie:

Duurzaam en klimaat neutraal;

Brandstof zonder fossiele brandstoffen;

Vergelijkbare energie technische waarde als dieselolie;

Bevat geen zwavel of zware metalen;

Gelijkmaterigere verbranding;

Kortere verbrandingstijd;

Niet schadelijk voor het milieu;

Geen brand- en exploie gevaar;

Bij olie producerende planten heeft men de keuze uit verschillende klimaten, dit is uiteraard afhankelijk van de soort;

Productie technisch is er veel minder energie nodig;

Lager emissie, roet en CO, ca, -50% en koolwaterstoffen -20%.