Trafo overname

De vraag naar aggregaten die geschikt zijn voor trafo overname is de laatste jaren enorm toegenomen. Doordat de techniek niet heeft stil gestaan is deze installatie de laatste tien jaar een aantal malen aangepast om de werkbaarheid en veiligheid te vegroten


De installatie, zoals deze momenteel gebruikt wordt, bestaat uit de onderstaande belangrijkste componenten:

1) Het ​synchronisatie commando is drievoudig​ uitgevoerd. Hierdoor is fout synchronisatie nagenoeg uitgesloten. De componenten zijn zo gekozen dat de generatorschakelaar niet inschakelt als de hoofdkabels of meetspanning verkeerd wordt aangesloten.

2) De frequentie en generatorbekrachtiging zijn zeer ​nauwkeurig te regelen​. Hierdoor is het bij een constante trafobelasting mogelijk deze op 10 tot 30 ampére nauwkeurig over te nemen.

3) De installatie is voorzien van een afstandbediening. Hierdoor is goede communicatie mogelijk tussen de bediener van het aggregaat en de persoon die daadwerkelijk schakelt.

Als een aggregaat geschikt moet worden gemaakt voor netovername wordt deze voorzien van een zogenaamde SNO-kast (Synchroon Net Overname). Om het aggregaat op afstand te kunnen bedienen en uitlezen wordt aan deze kast een besturingskast gemonteerd middels een meerpolige connector.